หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ประกาศร่าง 

หน่วยงาน ประกาศร่าง ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารแนบท้าย ร่างราคากลาง ร่าง TOR วันประกาศร่าง
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน [Hits:] 1 1 1 9 ส.ค. 65- 15 ส.ค. 65
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 404 รายการ [Hits:] 1 1 2 9 ส.ค. 65- 15 ส.ค. 65
ส่วนพัฒนากายภาพ จ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาอาคารบริการส่วนกลาง จำนวน 1 งาน [Hits:4] 1 1 1 8 ส.ค. 65- 30 ส.ค. 65
ส่วนพัฒนากายภาพ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง บุคลากร (ประสานมิตร-องครักษ์) จำนวน 1 งาน [Hits:4] 1 1 1 2 ส.ค. 65- 31 ส.ค. 65
ส่วนพัฒนากายภาพ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร จำนวน 1 งาน [Hits:7] 1 1 1 2 ส.ค. 65- 31 ส.ค. 65