หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ปีงบประมาณ
เดือน
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ เดือน หน่วยงาน View
12562กุมภาพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
22562กุมภาพันธ์ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
32562กุมภาพันธ์สำนักงานอธิการบดี