หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาประกาศ

เข้าสู่ระบบ

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ไตรมาส หน่วยงาน View
125671คณะแพทยศาสตร์
225672คณะแพทยศาสตร์
325671คณะทันตแพทยศาสตร์
425671คณะทันตแพทยศาสตร์
525672คณะทันตแพทยศาสตร์
625672คณะทันตแพทยศาสตร์
725671คณะเภสัชศาสตร์
825672คณะเภสัชศาสตร์
925671สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1025672สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1125673สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1225671ศูนย์บริการวิชาการ
1325672ศูนย์บริการวิชาการ
1425671สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
1525672สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
1625671วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
1725672วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
1825673วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
1925671คณะเศรษฐศาสตร์
2025672คณะเศรษฐศาสตร์
2125671สำนักงานอธิการบดี
2225672สำนักงานอธิการบดี
2325673สำนักงานอธิการบดี
2425671สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2525672สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2625673สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2725671สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2825672สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2925673สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3025671คณะกายภาพบำบัด
3125672คณะกายภาพบำบัด
3225673คณะกายภาพบำบัด
3325671คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
3425672คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม