หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12563คณะมนุษยศาสตร์4/3/2563 11:14:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22563คณะมนุษยศาสตร์9/6/2563 11:24:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32563คณะมนุษยศาสตร์23/6/2563 13:24:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42563คณะมนุษยศาสตร์9/7/2563 15:10:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52563คณะมนุษยศาสตร์3/9/2563 9:25:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62563คณะมนุษยศาสตร์3/9/2563 9:25:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72563คณะมนุษยศาสตร์3/9/2563 9:26:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82563คณะมนุษยศาสตร์3/9/2563 9:29:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92563คณะมนุษยศาสตร์3/9/2563 9:33:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102563คณะมนุษยศาสตร์3/9/2563 9:34:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112563คณะวิทยาศาสตร์17/6/2563 16:16:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122563คณะวิทยาศาสตร์18/6/2563 11:02:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132563คณะวิทยาศาสตร์18/6/2563 11:03:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142563คณะวิทยาศาสตร์18/6/2563 11:03:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152563คณะวิทยาศาสตร์18/6/2563 11:04:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162563คณะวิทยาศาสตร์18/6/2563 11:04:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172563คณะวิทยาศาสตร์18/6/2563 11:08:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182563คณะวิทยาศาสตร์18/6/2563 11:09:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192563คณะวิทยาศาสตร์18/6/2563 11:09:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202563คณะสังคมศาสตร์7/9/2562 9:23:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212563คณะสังคมศาสตร์25/11/2562 10:08:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222563คณะพลศึกษา9/3/2563 19:57:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232563คณะพลศึกษา9/3/2563 19:58:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242563คณะพลศึกษา20/3/2563 16:02:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252563คณะพลศึกษา23/4/2563 21:05:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262563คณะพลศึกษา18/8/2563 15:47:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272563คณะพลศึกษา2/9/2563 10:15:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282563โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)24/9/2562 14:46:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292563โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)24/9/2562 14:46:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302563โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)24/9/2562 14:48:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312563โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)24/9/2562 14:49:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322563โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)31/3/2563 16:40:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332563คณะพยาบาลศาสตร์24/3/2563 12:01:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342563คณะพยาบาลศาสตร์27/3/2563 22:45:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352563คณะพยาบาลศาสตร์31/3/2563 20:56:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362563คณะพยาบาลศาสตร์26/5/2563 11:37:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372563คณะพยาบาลศาสตร์26/5/2563 11:38:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382563คณะพยาบาลศาสตร์26/6/2563 10:36:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392563คณะพยาบาลศาสตร์26/6/2563 14:08:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402563คณะพยาบาลศาสตร์26/6/2563 14:08:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412563คณะพยาบาลศาสตร์26/6/2563 14:09:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422563คณะแพทยศาสตร์23/8/2562 14:52:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432563คณะแพทยศาสตร์3/9/2562 9:42:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442563คณะแพทยศาสตร์3/9/2562 9:47:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452563คณะแพทยศาสตร์24/9/2562 13:48:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462563คณะแพทยศาสตร์6/3/2563 8:56:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472563คณะแพทยศาสตร์27/5/2563 11:00:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ27/8/2562 10:21:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/9/2562 9:16:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ23/9/2562 15:19:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ30/9/2562 16:28:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ30/9/2562 16:28:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/10/2562 10:35:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ16/10/2562 14:21:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ22/10/2562 16:08:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ5/11/2562 12:37:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ6/11/2562 11:00:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ25/12/2562 11:00:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ28/1/2563 9:07:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/2/2563 14:32:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/3/2563 10:07:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ7/8/2563 15:55:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/8/2563 8:23:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ25/8/2563 8:54:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ27/8/2563 13:15:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ27/8/2563 14:21:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ11/9/2563 9:57:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ11/9/2563 10:12:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692563คณะศิลปกรรมศาสตร์11/3/2563 8:55:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
702563คณะศิลปกรรมศาสตร์27/3/2563 15:59:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
712563คณะศิลปกรรมศาสตร์2/6/2563 9:38:05ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
722563คณะทันตแพทยศาสตร์9/8/2562 15:54:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
732563คณะทันตแพทยศาสตร์19/11/2562 16:43:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
742563คณะทันตแพทยศาสตร์16/1/2563 16:52:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
752563คณะทันตแพทยศาสตร์31/3/2563 10:00:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
762563คณะทันตแพทยศาสตร์16/7/2563 16:28:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
772563คณะเภสัชศาสตร์23/8/2562 14:31:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
782563คณะเภสัชศาสตร์5/2/2563 15:10:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
792563คณะสหเวชศาสตร์28/8/2562 11:50:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
802563สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา9/10/2562 15:56:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
812563สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา5/3/2563 14:21:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
822563สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา15/6/2563 14:38:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
832563ศูนย์บริการวิชาการ18/10/2562 16:15:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
842563ศูนย์บริการวิชาการ31/10/2562 17:15:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
852563ศูนย์บริการวิชาการ4/3/2563 16:25:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
862563ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์10/1/2563 14:26:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
872563สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้15/10/2562 16:40:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
882563สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้15/10/2562 16:40:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
892563สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้12/6/2563 16:23:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
902563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม22/7/2562 15:15:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
912563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม5/9/2562 13:34:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
922563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม10/10/2562 14:50:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
932563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม7/11/2562 13:33:17ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
942563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม19/11/2562 14:08:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
952563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม2/1/2563 16:45:46ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
962563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม18/2/2563 15:56:28ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
972563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม3/4/2563 16:00:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
982563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม15/4/2563 16:00:47ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
992563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม13/5/2563 15:50:50ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1002563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม14/7/2563 10:59:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1012563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม14/7/2563 11:00:12ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1022563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม22/7/2563 16:21:47ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1032563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม6/8/2563 18:17:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1042563ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน21/10/2562 16:32:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1052563คณะเศรษฐศาสตร์5/9/2562 15:56:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1062563คณะเศรษฐศาสตร์19/3/2563 17:24:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1072563คณะเศรษฐศาสตร์15/7/2563 21:36:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1082563สำนักงานอธิการบดี19/11/2562 15:04:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1092563ส่วนพัฒนากายภาพ22/7/2562 16:16:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1102563ส่วนพัฒนากายภาพ22/8/2562 17:59:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1112563ส่วนพัฒนากายภาพ20/11/2562 9:32:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1122563ส่วนพัฒนากายภาพ3/1/2563 13:39:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1132563ส่วนพัฒนากายภาพ13/1/2563 14:29:08ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1142563ส่วนพัฒนากายภาพ4/2/2563 9:32:42ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1152563ส่วนพัฒนากายภาพ4/3/2563 17:39:31ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1162563ส่วนพัฒนากายภาพ25/3/2563 15:31:07ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1172563ส่วนพัฒนากายภาพ29/6/2563 14:19:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1182563สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์2/10/2562 10:01:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1192563สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์31/3/2563 14:22:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1202563สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา27/5/2563 15:57:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1212563สำนักหอสมุดกลาง11/9/2562 8:06:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1222563สำนักคอมพิวเตอร์19/9/2562 19:05:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1232563สำนักคอมพิวเตอร์16/10/2562 18:07:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1242563สำนักคอมพิวเตอร์19/2/2563 18:41:48ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1252563สำนักคอมพิวเตอร์19/2/2563 18:42:50ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1262563สำนักคอมพิวเตอร์19/2/2563 18:43:50ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1272563สำนักคอมพิวเตอร์26/3/2563 17:57:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1282563สำนักคอมพิวเตอร์17/9/2563 15:10:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1292563สำนักงานบริหารกิจการหอพัก7/8/2562 15:38:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1302563คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ7/1/2563 9:03:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1312563คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ7/1/2563 9:04:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1322563คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ28/1/2563 16:27:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1332563คณะกายภาพบำบัด20/5/2563 10:15:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1342563คณะกายภาพบำบัด20/5/2563 10:15:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1352563คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม7/10/2562 16:34:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1362563คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม19/3/2563 14:32:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1372563วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน29/8/2562 10:58:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1382563วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน30/8/2562 16:41:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1392563วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน24/12/2562 14:36:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1402563วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน24/12/2562 14:41:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1412563วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน17/8/2563 15:21:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1422563วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน22/9/2563 10:16:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1432563คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร4/3/2563 16:02:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1442563คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร22/6/2563 15:27:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1452563คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร2/8/2563 8:48:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1462563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/8/2562 10:59:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1472563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23/8/2562 9:53:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1482563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23/8/2562 9:54:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1492563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/8/2562 15:45:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1502563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/9/2562 18:50:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1512563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/9/2562 12:45:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1522563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/9/2562 18:07:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1532563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2562 16:02:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1542563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2562 17:32:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1552563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ19/9/2562 18:18:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1562563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/9/2562 18:42:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1572563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/10/2562 10:55:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1582563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ21/10/2562 12:58:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1592563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ22/10/2562 16:09:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1602563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/10/2562 18:10:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1612563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/11/2562 18:04:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1622563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/11/2562 8:59:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1632563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/11/2562 10:39:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1642563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/11/2562 15:43:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1652563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/11/2562 17:34:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1662563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/12/2562 11:47:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1672563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/12/2562 8:33:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1682563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/12/2562 10:29:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1692563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/12/2562 18:00:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1702563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/12/2562 14:18:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1712563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/1/2563 19:51:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1722563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/1/2563 15:23:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1732563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/1/2563 13:28:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1742563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/2/2563 15:42:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1752563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/2/2563 15:45:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1762563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 9:45:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1772563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 9:46:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1782563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 9:46:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1792563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 9:47:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1802563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 10:12:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1812563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 10:13:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1822563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:08:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1832563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:10:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1842563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:10:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1852563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:15:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1862563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:19:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1872563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:20:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1882563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:20:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1892563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:20:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1902563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:20:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1912563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:21:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1922563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:25:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1932563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 16:31:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1942563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 16:32:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1952563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:23:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1962563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:23:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1972563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:39:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1982563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:40:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1992563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:40:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2002563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:41:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2012563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 9:20:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2022563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 9:20:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2032563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 11:37:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2042563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 11:37:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2052563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 11:37:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2062563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 11:37:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2072563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 11:37:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2082563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 16:11:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2092563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/2/2563 10:49:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2102563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/2/2563 15:54:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2112563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/2/2563 15:54:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2122563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/2/2563 19:44:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2132563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ21/2/2563 13:20:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2142563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/2/2563 16:04:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2152563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/2/2563 13:27:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2162563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/2/2563 13:27:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2172563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/2/2563 13:27:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2182563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/2/2563 13:28:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2192563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/3/2563 13:26:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2202563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/3/2563 14:42:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2212563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26/3/2563 15:31:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2222563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/3/2563 15:02:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2232563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/3/2563 16:20:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2242563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/3/2563 16:27:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2252563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/3/2563 16:35:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2262563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/3/2563 16:52:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2272563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/3/2563 16:56:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2282563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/4/2563 13:13:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2292563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/4/2563 10:45:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2302563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/4/2563 16:07:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2312563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/4/2563 15:38:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2322563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/4/2563 17:35:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2332563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/5/2563 10:22:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2342563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ19/5/2563 11:42:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2352563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ19/5/2563 11:44:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2362563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/6/2563 17:52:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2372563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/6/2563 14:33:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2382563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/6/2563 18:31:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2392563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/6/2563 18:33:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2402563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ21/7/2563 11:43:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2412563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ21/7/2563 11:45:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2422563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/7/2563 14:41:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2432563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/7/2563 14:41:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2442563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/7/2563 16:42:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2452563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/7/2563 16:43:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2462563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2563 16:10:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2472563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2563 16:20:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2482563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2563 16:20:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2492563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/9/2563 17:32:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2502563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/9/2563 9:32:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2512563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/9/2563 9:44:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2522563บัณฑิตวิทยาลัย28/5/2563 9:59:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง