หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12562คณะมนุษยศาสตร์12/12/2561 16:15:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22562คณะมนุษยศาสตร์12/12/2561 16:16:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32562คณะมนุษยศาสตร์4/2/2562 13:48:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42562คณะมนุษยศาสตร์4/2/2562 13:48:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52562คณะสังคมศาสตร์5/9/2561 17:36:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62562คณะสังคมศาสตร์28/9/2561 13:11:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72562คณะสังคมศาสตร์17/10/2561 16:06:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82562คณะสังคมศาสตร์31/10/2561 17:27:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92562คณะพลศึกษา4/9/2561 14:59:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102562คณะพลศึกษา4/12/2561 15:11:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112562คณะพลศึกษา13/12/2561 22:39:46ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122562คณะพลศึกษา13/12/2561 22:40:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132562คณะศึกษาศาสตร์23/8/2561 16:52:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142562คณะศึกษาศาสตร์3/10/2561 15:36:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)27/11/2561 13:42:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)11/2/2562 10:59:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172562คณะพยาบาลศาสตร์7/11/2561 15:35:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182562คณะพยาบาลศาสตร์30/1/2562 13:49:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192562คณะแพทยศาสตร์26/10/2561 10:39:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202562คณะแพทยศาสตร์26/10/2561 10:39:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212562คณะแพทยศาสตร์26/10/2561 10:40:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222562คณะแพทยศาสตร์14/2/2562 15:25:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/10/2561 15:54:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ19/10/2561 14:24:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ25/10/2561 8:57:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ1/11/2561 15:36:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ8/11/2561 15:21:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/11/2561 10:01:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ11/12/2561 10:11:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ11/12/2561 10:12:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ14/12/2561 13:18:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/1/2562 15:00:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/1/2562 15:01:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ24/1/2562 10:39:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ5/2/2562 16:40:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/2/2562 10:06:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/2/2562 11:22:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ1/3/2562 15:41:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ1/3/2562 15:41:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ4/3/2562 14:03:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ6/3/2562 14:35:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422562คณะวิศวกรรมศาสตร์26/10/2561 17:57:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432562คณะวิศวกรรมศาสตร์26/10/2561 17:57:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442562คณะวิศวกรรมศาสตร์26/10/2561 17:58:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452562คณะศิลปกรรมศาสตร์14/8/2561 16:45:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462562คณะศิลปกรรมศาสตร์20/12/2561 17:16:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472562คณะศิลปกรรมศาสตร์21/1/2562 15:16:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482562คณะทันตแพทยศาสตร์5/9/2561 16:11:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492562คณะทันตแพทยศาสตร์10/10/2561 18:11:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502562คณะเภสัชศาสตร์10/8/2561 14:10:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512562คณะเภสัชศาสตร์15/11/2561 16:20:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522562คณะสหเวชศาสตร์14/8/2561 13:57:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532562คณะสหเวชศาสตร์17/8/2561 9:46:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542562สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา3/10/2561 11:04:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552562สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา6/11/2561 11:46:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562562ศูนย์บริการวิชาการ9/10/2561 13:26:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572562ศูนย์กีฬาฯ16/8/2561 11:26:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582562สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้28/9/2561 12:37:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592562สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้28/9/2561 12:40:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม24/8/2561 14:27:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม18/10/2561 16:47:55ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม30/1/2562 14:55:32ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม21/2/2562 17:51:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม19/3/2562 14:02:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652562ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย12/11/2561 11:39:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662562วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย28/8/2561 15:04:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672562คณะเศรษฐศาสตร์7/9/2561 15:56:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682562สำนักงานอธิการบดี17/10/2561 14:30:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692562สำนักงานอธิการบดี8/11/2561 10:36:19ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
702562กองกิจการนิสิต12/10/2561 11:03:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
712562กองกิจการนิสิต2/11/2561 10:47:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
722562กองกิจการนิสิต7/11/2561 14:20:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
732562กองกิจการนิสิต7/11/2561 14:53:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
742562กองกิจการนิสิต21/11/2561 9:31:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
752562กองกิจการนิสิต30/11/2561 9:13:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
762562สำนักหอสมุดกลาง4/9/2561 13:17:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
772562สำนักคอมพิวเตอร์2/10/2561 16:25:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
782562สำนักคอมพิวเตอร์2/10/2561 16:26:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
792562สำนักคอมพิวเตอร์4/12/2561 16:52:14ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
802562สำนักคอมพิวเตอร์5/2/2562 18:54:49ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
812562สำนักคอมพิวเตอร์27/2/2562 11:46:37ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
822562สำนักงานบริหารกิจการหอพัก16/8/2561 11:48:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
832562คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ27/9/2561 17:13:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
842562คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม29/1/2562 16:54:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
852562คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม13/2/2562 16:17:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
862562วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์6/11/2561 13:43:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
872562วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์6/11/2561 13:44:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
882562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน9/8/2561 14:05:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
892562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน5/9/2561 8:18:40ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
902562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน26/10/2561 10:06:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
912562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน6/12/2561 12:11:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
922562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน6/12/2561 12:11:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
932562คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร28/8/2561 9:48:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
942562สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา14/9/2561 15:41:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
952562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/8/2561 19:31:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
962562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:36:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
972562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:37:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
982562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:37:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
992562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 16:52:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1002562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 16:56:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1012562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/8/2561 9:26:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1022562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/8/2561 9:27:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1032562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 13:51:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1042562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:55:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1052562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:56:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1062562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:58:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1072562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:06:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1082562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:25:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1092562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:28:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1102562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:30:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1112562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:31:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1122562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/9/2561 11:16:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1132562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/9/2561 9:09:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1142562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1152562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1162562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1172562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1182562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1192562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1202562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1212562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1222562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1232562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1242562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1252562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1262562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1272562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/10/2561 13:39:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1282562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/10/2561 10:54:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1292562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/10/2561 14:11:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1302562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/10/2561 17:15:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1312562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/11/2561 8:59:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1322562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7/11/2561 17:49:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1332562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/11/2561 18:04:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1342562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/11/2561 10:02:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1352562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ19/11/2561 15:41:06ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1362562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/11/2561 11:23:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1372562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/11/2561 16:48:25ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1382562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/12/2561 15:15:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1392562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/12/2561 17:44:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1402562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/1/2562 16:53:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1412562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/1/2562 15:09:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1422562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/1/2562 10:25:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1432562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/2/2562 16:19:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1442562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/2/2562 16:23:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1452562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/2/2562 16:59:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1462562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2562 20:48:36ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1472562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/2/2562 14:50:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1482562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/2/2562 14:51:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1492562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/3/2562 7:41:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1502562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/3/2562 17:30:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1512562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/3/2562 10:59:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1522562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/3/2562 9:55:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1532562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/3/2562 16:36:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1542562บัณฑิตวิทยาลัย23/1/2562 16:10:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง