หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12562คณะมนุษยศาสตร์12/12/2561 16:15:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22562คณะมนุษยศาสตร์12/12/2561 16:16:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32562คณะมนุษยศาสตร์4/2/2562 13:48:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42562คณะมนุษยศาสตร์4/2/2562 13:48:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52562คณะมนุษยศาสตร์5/7/2562 17:56:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62562คณะสังคมศาสตร์5/9/2561 17:36:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72562คณะสังคมศาสตร์28/9/2561 13:11:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82562คณะสังคมศาสตร์17/10/2561 16:06:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92562คณะสังคมศาสตร์31/10/2561 17:27:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102562คณะสังคมศาสตร์26/3/2562 11:17:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112562คณะสังคมศาสตร์29/4/2562 15:48:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122562คณะพลศึกษา4/9/2561 14:59:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132562คณะพลศึกษา4/12/2561 15:11:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142562คณะพลศึกษา13/12/2561 22:39:46ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152562คณะพลศึกษา13/12/2561 22:40:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162562คณะพลศึกษา22/5/2562 11:48:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172562คณะพลศึกษา11/7/2562 13:45:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182562คณะพลศึกษา23/7/2562 14:41:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192562คณะศึกษาศาสตร์23/8/2561 16:52:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202562คณะศึกษาศาสตร์3/10/2561 15:36:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)27/11/2561 13:42:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)11/2/2562 10:59:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232562คณะพยาบาลศาสตร์7/11/2561 15:35:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242562คณะพยาบาลศาสตร์30/1/2562 13:49:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252562คณะพยาบาลศาสตร์14/5/2562 10:27:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262562คณะพยาบาลศาสตร์27/5/2562 11:17:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272562คณะแพทยศาสตร์26/10/2561 10:39:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282562คณะแพทยศาสตร์26/10/2561 10:39:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292562คณะแพทยศาสตร์26/10/2561 10:40:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302562คณะแพทยศาสตร์14/2/2562 15:25:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312562คณะแพทยศาสตร์7/6/2562 8:46:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/10/2561 15:54:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ19/10/2561 14:24:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ25/10/2561 8:57:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ1/11/2561 15:36:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ8/11/2561 15:21:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/11/2561 10:01:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ11/12/2561 10:11:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ11/12/2561 10:12:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ14/12/2561 13:18:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/1/2562 15:00:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/1/2562 15:01:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ24/1/2562 10:39:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ5/2/2562 16:40:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/2/2562 10:06:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/2/2562 11:22:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ1/3/2562 15:41:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ1/3/2562 15:41:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ4/3/2562 14:03:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ6/3/2562 14:35:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2/7/2562 13:10:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522562ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ9/7/2562 9:59:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532562คณะวิศวกรรมศาสตร์26/10/2561 17:57:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542562คณะวิศวกรรมศาสตร์26/10/2561 17:57:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552562คณะวิศวกรรมศาสตร์26/10/2561 17:58:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562562คณะศิลปกรรมศาสตร์14/8/2561 16:45:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572562คณะศิลปกรรมศาสตร์20/12/2561 17:16:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582562คณะศิลปกรรมศาสตร์21/1/2562 15:16:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592562คณะทันตแพทยศาสตร์5/9/2561 16:11:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602562คณะทันตแพทยศาสตร์10/10/2561 18:11:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612562คณะเภสัชศาสตร์10/8/2561 14:10:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622562คณะเภสัชศาสตร์15/11/2561 16:20:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632562คณะเภสัชศาสตร์17/4/2562 11:34:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642562คณะสหเวชศาสตร์14/8/2561 13:57:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652562คณะสหเวชศาสตร์17/8/2561 9:46:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662562สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา3/10/2561 11:04:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672562สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา6/11/2561 11:46:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682562ศูนย์บริการวิชาการ9/10/2561 13:26:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692562ศูนย์กีฬาฯ16/8/2561 11:26:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
702562ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์3/7/2562 14:25:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
712562สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้28/9/2561 12:37:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
722562สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้28/9/2561 12:40:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
732562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม24/8/2561 14:27:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
742562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม18/10/2561 16:47:55ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
752562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม30/1/2562 14:55:32ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
762562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม21/2/2562 17:51:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
772562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม19/3/2562 14:02:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
782562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม16/5/2562 14:19:36ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
792562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม8/7/2562 14:40:25ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
802562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม8/7/2562 14:40:33ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
812562ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย12/11/2561 11:39:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
822562วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย28/8/2561 15:04:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
832562คณะเศรษฐศาสตร์7/9/2561 15:56:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
842562สำนักงานอธิการบดี17/10/2561 14:30:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
852562สำนักงานอธิการบดี8/11/2561 10:36:19ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
862562สำนักงานอธิการบดี31/5/2562 14:06:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
872562สำนักงานอธิการบดี2/7/2562 12:50:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
882562สำนักงานอธิการบดี31/7/2562 14:44:32ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
892562กองกิจการนิสิต12/10/2561 11:03:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
902562กองกิจการนิสิต2/11/2561 10:47:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
912562กองกิจการนิสิต7/11/2561 14:20:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
922562กองกิจการนิสิต7/11/2561 14:53:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
932562กองกิจการนิสิต21/11/2561 9:31:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
942562กองกิจการนิสิต30/11/2561 9:13:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
952562ส่วนพัฒนากายภาพ26/7/2562 14:54:13ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
962562สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์20/4/2562 11:19:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
972562สำนักหอสมุดกลาง4/9/2561 13:17:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
982562สำนักคอมพิวเตอร์2/10/2561 16:25:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
992562สำนักคอมพิวเตอร์2/10/2561 16:26:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1002562สำนักคอมพิวเตอร์4/12/2561 16:52:14ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1012562สำนักคอมพิวเตอร์5/2/2562 18:54:49ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1022562สำนักคอมพิวเตอร์27/2/2562 11:46:37ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1032562สำนักคอมพิวเตอร์6/8/2562 12:55:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1042562สำนักคอมพิวเตอร์6/8/2562 13:04:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1052562สำนักงานบริหารกิจการหอพัก16/8/2561 11:48:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1062562คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ27/9/2561 17:13:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1072562คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม29/1/2562 16:54:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1082562คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม13/2/2562 16:17:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1092562วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์6/11/2561 13:43:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1102562วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์6/11/2561 13:44:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1112562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน9/8/2561 14:05:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1122562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน5/9/2561 8:18:40ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1132562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน26/10/2561 10:06:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1142562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน6/12/2561 12:11:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1152562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน6/12/2561 12:11:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1162562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน1/5/2562 11:16:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1172562คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร28/8/2561 9:48:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1182562สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา14/9/2561 15:41:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1192562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/8/2561 19:31:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1202562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:36:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1212562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:37:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1222562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:37:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1232562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 16:52:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1242562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 16:56:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1252562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/8/2561 9:26:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1262562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/8/2561 9:27:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1272562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 13:51:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1282562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:55:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1292562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:56:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1302562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:58:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1312562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:06:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1322562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:25:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1332562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:28:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1342562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:30:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1352562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:31:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1362562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/9/2561 11:16:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1372562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/9/2561 9:09:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1382562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1392562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1402562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1412562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1422562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1432562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1442562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1452562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1462562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1472562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1482562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1492562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1502562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1512562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/10/2561 13:39:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1522562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/10/2561 10:54:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1532562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/10/2561 14:11:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1542562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/10/2561 17:15:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1552562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/11/2561 8:59:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1562562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7/11/2561 17:49:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1572562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/11/2561 18:04:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1582562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/11/2561 10:02:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1592562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ19/11/2561 15:41:06ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1602562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/11/2561 11:23:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1612562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/11/2561 16:48:25ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1622562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/12/2561 15:15:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1632562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/12/2561 17:44:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1642562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/1/2562 16:53:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1652562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/1/2562 15:09:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1662562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/1/2562 10:25:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1672562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/2/2562 16:19:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1682562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/2/2562 16:23:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1692562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/2/2562 16:59:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1702562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2562 20:48:36ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1712562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/2/2562 14:50:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1722562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/2/2562 14:51:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1732562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/3/2562 7:41:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1742562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/3/2562 17:30:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1752562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/3/2562 10:59:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1762562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/3/2562 9:55:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1772562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/3/2562 16:36:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1782562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/3/2562 15:50:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1792562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26/3/2562 10:28:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1802562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/4/2562 17:09:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1812562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/4/2562 14:05:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1822562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ22/4/2562 16:59:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1832562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ22/4/2562 17:00:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1842562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ22/4/2562 17:00:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1852562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ22/4/2562 17:01:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1862562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/4/2562 17:48:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1872562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/5/2562 17:01:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1882562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/5/2562 8:32:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1892562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/5/2562 8:33:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1902562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/5/2562 10:38:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1912562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/6/2562 11:45:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1922562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/7/2562 15:18:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1932562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26/7/2562 14:51:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1942562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26/7/2562 14:54:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1952562บัณฑิตวิทยาลัย23/1/2562 16:10:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง