หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาประกาศ

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12567คณะมนุษยศาสตร์4/1/2567 16:09:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22567คณะมนุษยศาสตร์13/2/2567 10:52:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32567คณะมนุษยศาสตร์28/2/2567 16:08:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42567คณะมนุษยศาสตร์26/4/2567 9:58:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52567คณะมนุษยศาสตร์15/5/2567 16:16:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62567คณะมนุษยศาสตร์15/5/2567 16:16:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72567คณะมนุษยศาสตร์15/7/2567 16:53:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82567คณะวิทยาศาสตร์6/9/2566 8:55:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92567คณะวิทยาศาสตร์8/9/2566 14:17:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102567คณะวิทยาศาสตร์20/9/2566 10:12:55ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112567คณะวิทยาศาสตร์20/9/2566 10:13:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122567คณะวิทยาศาสตร์28/12/2566 9:59:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132567คณะวิทยาศาสตร์28/12/2566 9:59:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142567คณะวิทยาศาสตร์4/4/2567 15:56:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152567คณะวิทยาศาสตร์3/5/2567 12:28:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162567คณะสังคมศาสตร์17/7/2566 14:06:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172567คณะสังคมศาสตร์17/7/2566 14:07:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182567คณะสังคมศาสตร์24/4/2567 14:53:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192567คณะสังคมศาสตร์16/5/2567 14:24:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202567คณะพลศึกษา17/1/2567 15:44:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212567คณะพลศึกษา6/3/2567 14:34:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222567คณะพลศึกษา20/3/2567 10:38:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232567คณะพลศึกษา28/3/2567 8:16:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242567คณะพลศึกษา20/5/2567 16:00:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252567คณะพลศึกษา11/6/2567 15:39:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262567โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)1/9/2566 15:39:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272567โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)14/2/2567 14:06:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282567โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)29/2/2567 10:03:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292567คณะพยาบาลศาสตร์4/4/2567 19:14:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302567คณะพยาบาลศาสตร์4/4/2567 19:16:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312567คณะพยาบาลศาสตร์4/4/2567 19:18:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322567คณะพยาบาลศาสตร์11/4/2567 22:11:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332567คณะพยาบาลศาสตร์11/4/2567 22:12:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342567คณะพยาบาลศาสตร์11/4/2567 22:13:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352567คณะพยาบาลศาสตร์11/4/2567 22:13:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362567คณะพยาบาลศาสตร์11/4/2567 22:14:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372567คณะแพทยศาสตร์15/9/2566 9:46:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382567คณะแพทยศาสตร์27/2/2567 10:23:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392567คณะแพทยศาสตร์27/2/2567 10:23:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ17/8/2566 15:36:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/9/2566 10:27:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ26/9/2566 8:32:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ17/10/2566 13:41:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ6/11/2566 13:34:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ9/1/2567 15:47:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10/1/2567 15:23:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/3/2567 16:26:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/3/2567 8:53:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/3/2567 12:23:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/3/2567 12:23:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ4/6/2567 15:33:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522567ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ4/6/2567 15:33:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532567คณะศิลปกรรมศาสตร์15/8/2566 14:00:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542567คณะศิลปกรรมศาสตร์27/4/2567 7:29:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552567คณะทันตแพทยศาสตร์11/8/2566 17:14:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562567คณะทันตแพทยศาสตร์1/5/2567 14:55:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572567คณะทันตแพทยศาสตร์7/6/2567 14:50:13ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582567คณะเภสัชศาสตร์24/8/2566 14:51:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592567คณะเภสัชศาสตร์3/4/2567 16:14:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602567สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา8/5/2567 15:54:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612567สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ20/6/2567 9:15:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622567สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ20/6/2567 9:15:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632567สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ20/6/2567 9:15:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642567สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ28/6/2567 7:57:33ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652567วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม9/8/2566 9:39:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662567วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม3/10/2566 15:46:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672567วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม13/12/2566 9:18:02ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682567วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม6/2/2567 14:38:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692567วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม6/2/2567 14:38:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
702567วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม19/2/2567 18:17:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
712567วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม5/3/2567 13:52:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
722567วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม1/7/2567 16:03:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
732567วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม1/7/2567 16:03:31ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
742567วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม2/7/2567 16:37:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
752567วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย17/10/2566 16:12:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
762567วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย2/5/2567 15:35:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
772567คณะเศรษฐศาสตร์30/8/2566 17:02:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
782567สำนักงานอธิการบดี10/8/2566 10:24:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
792567สำนักงานอธิการบดี20/11/2566 11:25:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
802567สำนักงานอธิการบดี27/11/2566 9:24:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
812567สำนักงานอธิการบดี10/1/2567 15:45:17ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
822567สำนักงานอธิการบดี29/1/2567 13:07:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
832567สำนักงานอธิการบดี21/2/2567 12:45:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
842567สำนักงานอธิการบดี5/3/2567 9:31:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
852567สำนักงานอธิการบดี27/3/2567 10:13:52ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
862567สำนักงานอธิการบดี13/5/2567 8:17:17ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
872567สำนักงานอธิการบดี13/5/2567 8:17:48ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
882567ส่วนพัฒนากายภาพ15/8/2566 16:35:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
892567ส่วนพัฒนากายภาพ31/10/2566 16:49:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
902567ส่วนพัฒนากายภาพ1/2/2567 17:34:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
912567ส่วนพัฒนากายภาพ8/5/2567 19:23:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
922567ส่วนพัฒนากายภาพ22/5/2567 14:19:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
932567สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์1/4/2567 11:50:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
942567สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์3/5/2567 16:26:27ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
952567สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์13/6/2567 14:00:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
962567สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา20/11/2566 16:31:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
972567สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา20/11/2566 16:32:14ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
982567สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา20/11/2566 16:32:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
992567สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา23/1/2567 17:06:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1002567สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา5/4/2567 16:53:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1012567สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา5/4/2567 16:54:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1022567สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา31/5/2567 17:07:43ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1032567สำนักหอสมุดกลาง11/9/2566 9:02:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1042567สำนักหอสมุดกลาง23/2/2567 16:09:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1052567สำนักคอมพิวเตอร์5/9/2566 9:13:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1062567สำนักคอมพิวเตอร์5/9/2566 9:14:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1072567สำนักคอมพิวเตอร์14/12/2566 15:18:42ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1082567สำนักคอมพิวเตอร์14/12/2566 15:21:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1092567สำนักคอมพิวเตอร์18/12/2566 14:05:12ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1102567สำนักคอมพิวเตอร์31/1/2567 16:32:14ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1112567สำนักคอมพิวเตอร์12/3/2567 13:27:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1122567สำนักคอมพิวเตอร์12/3/2567 13:27:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1132567สำนักคอมพิวเตอร์12/3/2567 13:27:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1142567สำนักคอมพิวเตอร์12/3/2567 13:27:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1152567สำนักคอมพิวเตอร์2/4/2567 14:16:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1162567สำนักคอมพิวเตอร์2/4/2567 14:16:38ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1172567สำนักคอมพิวเตอร์2/4/2567 14:16:45ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1182567สำนักคอมพิวเตอร์6/6/2567 15:46:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1192567สำนักคอมพิวเตอร์2/7/2567 16:38:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1202567สำนักคอมพิวเตอร์9/7/2567 10:32:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1212567คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ20/3/2567 13:06:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1222567คณะกายภาพบำบัด22/2/2567 9:12:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1232567คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม30/8/2566 15:35:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1242567คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม12/10/2566 10:39:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1252567คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม1/4/2567 17:28:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1262567คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม1/4/2567 17:28:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1272567คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม1/4/2567 17:28:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1282567วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์2/5/2567 11:37:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1292567วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน15/9/2566 19:46:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1302567วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน1/4/2567 16:28:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1312567คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร8/3/2567 13:52:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1322567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ21/7/2566 14:41:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1332567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/7/2566 18:25:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1342567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/7/2566 17:53:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1352567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7/8/2566 14:53:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1362567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7/8/2566 15:05:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1372567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7/8/2566 15:05:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1382567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7/8/2566 15:05:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1392567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7/8/2566 15:30:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1402567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/8/2566 9:24:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1412567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/8/2566 17:37:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1422567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/8/2566 17:37:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1432567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/8/2566 17:38:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1442567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/8/2566 17:39:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1452567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/8/2566 14:42:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1462567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/8/2566 14:43:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1472567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/8/2566 16:56:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1482567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/8/2566 11:17:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1492567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/8/2566 10:33:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1502567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/8/2566 18:26:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1512567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/9/2566 13:43:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1522567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/9/2566 13:14:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1532567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2566 15:05:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1542567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/9/2566 13:21:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1552567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/9/2566 14:44:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1562567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/9/2566 10:29:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1572567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/9/2566 9:51:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1582567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/9/2566 9:52:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1592567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/9/2566 9:52:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1602567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/9/2566 14:50:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1612567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ21/9/2566 8:59:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1622567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26/9/2566 15:43:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1632567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/9/2566 11:04:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1642567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/9/2566 15:20:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1652567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/9/2566 15:35:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1662567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/9/2566 9:29:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1672567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/9/2566 9:32:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1682567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/9/2566 14:27:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1692567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/9/2566 14:27:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1702567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/9/2566 14:28:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1712567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/9/2566 14:28:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1722567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/9/2566 14:28:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1732567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/10/2566 11:21:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1742567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/10/2566 14:23:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1752567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/10/2566 11:32:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1762567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/10/2566 13:47:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1772567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/10/2566 13:48:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1782567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/10/2566 13:48:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1792567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/10/2566 13:48:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1802567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/10/2566 13:36:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1812567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/10/2566 15:22:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1822567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2566 14:45:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1832567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ19/10/2566 17:04:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1842567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/10/2566 14:22:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1852567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/10/2566 15:33:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1862567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/10/2566 16:50:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1872567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/10/2566 18:15:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1882567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/11/2566 8:40:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1892567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/11/2566 9:04:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1902567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/11/2566 18:51:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1912567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/11/2566 10:50:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1922567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/11/2566 8:05:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1932567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/11/2566 11:58:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1942567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/12/2566 14:33:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1952567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/12/2566 13:32:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1962567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/1/2567 8:19:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1972567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2567 13:23:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1982567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2567 13:27:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1992567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2567 13:28:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2002567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2567 13:45:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2012567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/3/2567 13:38:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2022567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/3/2567 14:07:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2032567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/3/2567 14:07:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2042567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/3/2567 14:08:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2052567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/3/2567 9:37:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2062567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/3/2567 16:08:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2072567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/3/2567 17:14:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2082567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/3/2567 13:02:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2092567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/3/2567 16:07:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2102567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ19/3/2567 15:19:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2112567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/3/2567 15:25:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2122567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/3/2567 16:11:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2132567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/3/2567 17:55:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2142567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/3/2567 17:55:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2152567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/3/2567 14:38:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2162567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/3/2567 14:39:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2172567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/3/2567 16:38:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2182567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/3/2567 16:39:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2192567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/3/2567 14:47:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2202567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/3/2567 11:48:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2212567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/3/2567 11:50:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2222567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/3/2567 11:51:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2232567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/3/2567 16:32:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2242567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/4/2567 10:03:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2252567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/4/2567 10:03:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2262567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/4/2567 14:48:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2272567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/4/2567 14:48:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2282567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/4/2567 15:44:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2292567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/4/2567 15:56:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2302567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/4/2567 16:19:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2312567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/4/2567 16:45:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2322567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/5/2567 11:29:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2332567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/5/2567 13:13:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2342567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/5/2567 13:49:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2352567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/5/2567 19:36:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2362567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ21/6/2567 11:29:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2372567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26/6/2567 14:40:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2382567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/6/2567 17:40:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2392567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/7/2567 10:23:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2402567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/7/2567 16:42:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2412567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/7/2567 18:12:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2422567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/7/2567 15:08:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2432567ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/7/2567 9:51:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2442567บัณฑิตวิทยาลัย30/10/2566 13:10:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2452567บัณฑิตวิทยาลัย29/3/2567 16:36:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2462567บัณฑิตวิทยาลัย3/5/2567 12:10:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง