หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12564คณะมนุษยศาสตร์3/9/2563 10:43:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22564คณะมนุษยศาสตร์30/11/2563 15:59:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32564คณะมนุษยศาสตร์7/12/2563 17:10:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42564คณะมนุษยศาสตร์15/2/2564 14:21:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52564คณะมนุษยศาสตร์15/2/2564 14:45:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62564คณะมนุษยศาสตร์15/2/2564 14:46:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72564คณะมนุษยศาสตร์3/3/2564 16:21:53ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82564คณะมนุษยศาสตร์13/5/2564 16:55:50ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92564คณะมนุษยศาสตร์13/5/2564 16:59:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102564คณะมนุษยศาสตร์14/5/2564 16:40:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112564คณะมนุษยศาสตร์27/5/2564 14:42:43ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122564คณะมนุษยศาสตร์7/6/2564 13:36:53ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132564คณะมนุษยศาสตร์15/6/2564 15:34:00ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142564คณะมนุษยศาสตร์29/6/2564 14:11:33ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152564คณะวิทยาศาสตร์24/8/2564 16:12:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162564คณะวิทยาศาสตร์13/9/2564 12:38:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172564คณะวิทยาศาสตร์13/9/2564 12:38:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182564คณะสังคมศาสตร์28/8/2563 18:19:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192564คณะสังคมศาสตร์28/8/2563 18:23:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202564คณะสังคมศาสตร์16/8/2564 17:06:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212564คณะสังคมศาสตร์19/8/2564 17:26:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222564คณะพลศึกษา28/12/2563 19:57:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232564คณะพลศึกษา23/3/2564 17:42:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242564คณะพลศึกษา9/9/2564 20:28:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)2/9/2563 10:10:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)2/9/2563 10:12:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)8/9/2563 16:13:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)8/9/2563 16:14:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292564คณะพยาบาลศาสตร์8/9/2563 11:07:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302564คณะพยาบาลศาสตร์12/11/2563 17:15:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312564คณะพยาบาลศาสตร์3/12/2563 8:41:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322564คณะพยาบาลศาสตร์7/12/2563 18:08:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332564คณะแพทยศาสตร์24/8/2563 14:42:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342564คณะแพทยศาสตร์17/9/2563 14:06:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/9/2563 13:33:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ16/9/2563 17:32:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/9/2563 15:26:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ23/9/2563 13:33:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ1/10/2563 13:33:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2/10/2563 9:26:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2/10/2563 11:00:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ9/10/2563 11:55:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2563 16:09:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/10/2563 12:52:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2/11/2563 11:19:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10/11/2563 15:53:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10/11/2563 15:53:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/11/2563 11:39:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/11/2563 14:24:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/11/2563 14:24:43ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/11/2563 14:25:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/11/2563 14:28:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ30/11/2563 10:45:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ30/11/2563 10:59:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ9/12/2563 10:03:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ25/12/2563 13:49:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ7/1/2564 14:38:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ8/1/2564 13:39:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ20/1/2564 9:07:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ29/1/2564 13:28:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ19/2/2564 10:01:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ27/4/2564 14:46:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ11/5/2564 15:04:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ17/5/2564 16:21:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ6/7/2564 16:37:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ1/9/2564 9:03:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2/9/2564 14:26:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682564คณะศิลปกรรมศาสตร์20/8/2563 10:34:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692564คณะศิลปกรรมศาสตร์2/10/2563 10:11:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
702564คณะศิลปกรรมศาสตร์19/10/2563 14:07:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
712564คณะศิลปกรรมศาสตร์11/8/2564 9:44:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
722564คณะทันตแพทยศาสตร์2/12/2563 15:32:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
732564คณะทันตแพทยศาสตร์13/7/2564 15:30:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
742564คณะทันตแพทยศาสตร์24/8/2564 15:01:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
752564คณะเภสัชศาสตร์16/10/2563 10:56:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
762564คณะเภสัชศาสตร์11/11/2563 14:00:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
772564คณะเภสัชศาสตร์9/9/2564 14:05:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
782564คณะสหเวชศาสตร์17/8/2563 15:09:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
792564สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา2/10/2563 13:15:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
802564สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา2/11/2563 14:21:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
812564สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา28/1/2564 9:14:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
822564ศูนย์บริการวิชาการ15/10/2563 16:11:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
832564ศูนย์บริการวิชาการ15/10/2563 16:11:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
842564ศูนย์บริการวิชาการ18/3/2564 15:22:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
852564ศูนย์บริการวิชาการ8/6/2564 11:29:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
862564ศูนย์บริการวิชาการ20/8/2564 14:27:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
872564ศูนย์บริการวิชาการ17/9/2564 14:26:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
882564สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ30/3/2564 16:38:32ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
892564สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ8/6/2564 13:07:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
902564สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้11/11/2563 10:15:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
912564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม25/8/2563 16:22:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
922564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม31/8/2563 15:37:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
932564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม14/10/2563 13:05:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
942564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม18/11/2563 15:45:35ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
952564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม25/2/2564 13:51:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
962564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม3/3/2564 10:09:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
972564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม16/3/2564 15:03:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
982564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม31/5/2564 10:17:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
992564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม11/6/2564 14:19:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1002564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม11/6/2564 14:20:45ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1012564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม11/6/2564 14:22:24ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1022564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม11/6/2564 14:23:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1032564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม4/8/2564 16:28:25ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1042564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม19/8/2564 13:49:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1052564วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย30/4/2564 14:32:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1062564คณะเศรษฐศาสตร์3/9/2563 18:57:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1072564คณะเศรษฐศาสตร์17/11/2563 18:47:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1082564สำนักงานอธิการบดี10/9/2563 11:07:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1092564สำนักงานอธิการบดี18/12/2563 10:35:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1102564สำนักงานอธิการบดี9/2/2564 9:18:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1112564สำนักงานอธิการบดี1/3/2564 14:18:10ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1122564สำนักงานอธิการบดี19/8/2564 15:14:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1132564ส่วนพัฒนากายภาพ11/6/2563 16:34:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1142564ส่วนพัฒนากายภาพ9/11/2563 15:40:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1152564ส่วนพัฒนากายภาพ1/12/2563 15:30:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1162564ส่วนพัฒนากายภาพ4/2/2564 16:22:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1172564ส่วนพัฒนากายภาพ24/2/2564 14:27:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1182564ส่วนพัฒนากายภาพ17/6/2564 10:20:42ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1192564ส่วนพัฒนากายภาพ10/9/2564 16:48:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1202564สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์2/9/2563 14:25:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1212564สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา12/7/2564 15:05:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1222564สำนักหอสมุดกลาง26/8/2563 8:24:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1232564สำนักหอสมุดกลาง28/12/2563 8:24:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1242564สำนักหอสมุดกลาง28/12/2563 8:24:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1252564สำนักหอสมุดกลาง28/12/2563 8:24:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1262564สำนักคอมพิวเตอร์2/12/2563 18:57:09ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1272564สำนักคอมพิวเตอร์5/1/2564 19:22:15ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1282564สำนักคอมพิวเตอร์5/1/2564 19:28:57ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1292564สำนักงานบริหารกิจการหอพัก3/8/2563 9:27:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1302564คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ14/9/2563 20:24:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1312564คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ14/9/2563 20:25:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1322564คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ25/11/2563 9:29:05ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1332564คณะกายภาพบำบัด18/8/2563 11:02:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1342564คณะกายภาพบำบัด24/9/2563 13:12:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1352564คณะกายภาพบำบัด7/10/2563 13:21:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1362564คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม17/7/2564 16:56:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1372564คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม27/7/2564 20:10:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1382564วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์25/11/2563 9:56:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1392564วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์8/6/2564 15:50:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1402564วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน9/12/2563 9:46:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1412564วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน25/2/2564 10:42:13ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1422564วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน14/7/2564 19:23:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1432564คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร3/9/2563 14:19:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1442564คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร16/9/2563 14:29:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1452564คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร14/11/2563 10:25:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1462564คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร9/2/2564 16:29:55ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1472564คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร28/4/2564 21:50:03ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1482564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ19/8/2563 18:45:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1492564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/9/2563 14:39:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1502564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/9/2563 14:39:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1512564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/9/2563 14:39:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1522564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/9/2563 16:14:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1532564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/9/2563 16:58:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1542564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 9:46:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1552564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 9:46:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1562564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 9:46:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1572564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 12:57:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1582564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 12:57:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1592564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:46:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1602564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:46:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1612564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:46:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1622564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:46:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1632564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:47:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1642564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:47:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1652564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:56:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1662564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:56:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1672564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:56:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1682564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:56:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1692564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:57:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1702564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1712564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1722564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1732564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1742564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1752564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1762564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1772564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:59:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1782564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:59:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1792564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:59:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1802564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:59:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1812564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/9/2563 9:51:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1822564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/9/2563 15:00:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1832564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/9/2563 15:00:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1842564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/9/2563 15:00:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1852564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/9/2563 12:00:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1862564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/9/2563 12:00:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1872564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/9/2563 12:00:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1882564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/9/2563 13:21:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1892564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/9/2563 17:34:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1902564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/9/2563 17:34:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1912564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/10/2563 14:12:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1922564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/10/2563 14:13:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1932564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/10/2563 14:13:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1942564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/10/2563 16:23:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1952564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 10:34:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1962564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 10:34:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1972564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 10:35:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1982564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 10:35:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1992564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 16:59:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2002564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 17:21:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2012564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/10/2563 13:51:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2022564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/10/2563 19:12:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2032564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/10/2563 19:36:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2042564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/10/2563 11:23:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2052564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/10/2563 17:31:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2062564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/10/2563 17:31:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2072564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/10/2563 17:30:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2082564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/10/2563 17:30:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2092564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/10/2563 17:30:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2102564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/11/2563 15:45:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2112564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/11/2563 18:01:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2122564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/11/2563 18:01:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2132564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/11/2563 18:01:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2142564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/11/2563 18:01:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2152564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/11/2563 18:01:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2162564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/11/2563 9:09:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2172564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/12/2563 10:24:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2182564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/12/2563 10:24:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2192564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/12/2563 15:11:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2202564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/12/2563 10:50:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2212564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/12/2563 9:28:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2222564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/12/2563 17:44:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2232564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/1/2564 16:40:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2242564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/2/2564 17:31:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2252564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/2/2564 11:17:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2262564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/2/2564 13:01:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2272564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/2/2564 13:29:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2282564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/2/2564 15:54:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2292564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/2/2564 15:41:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2302564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/2/2564 15:42:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2312564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/3/2564 11:39:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2322564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26/3/2564 14:22:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2332564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/4/2564 17:15:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2342564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/5/2564 16:51:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2352564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/5/2564 17:26:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2362564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ21/5/2564 16:30:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2372564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ21/6/2564 11:13:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2382564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23/6/2564 12:02:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2392564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/6/2564 17:03:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2402564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23/7/2564 14:45:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2412564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2564 16:08:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง