หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12564คณะมนุษยศาสตร์3/9/2563 10:43:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22564คณะสังคมศาสตร์28/8/2563 18:19:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32564คณะสังคมศาสตร์28/8/2563 18:23:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)2/9/2563 10:10:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)2/9/2563 10:12:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)8/9/2563 16:13:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)8/9/2563 16:14:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82564คณะพยาบาลศาสตร์8/9/2563 11:07:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92564คณะพยาบาลศาสตร์12/11/2563 17:15:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102564คณะแพทยศาสตร์24/8/2563 14:42:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112564คณะแพทยศาสตร์17/9/2563 14:06:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/9/2563 13:33:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ16/9/2563 17:32:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/9/2563 15:26:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ23/9/2563 13:33:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ1/10/2563 13:33:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2/10/2563 9:26:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2/10/2563 11:00:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ9/10/2563 11:55:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2563 16:09:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/10/2563 12:52:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2/11/2563 11:19:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10/11/2563 15:53:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10/11/2563 15:53:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/11/2563 11:39:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/11/2563 14:24:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/11/2563 14:24:43ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/11/2563 14:25:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/11/2563 14:28:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302564คณะศิลปกรรมศาสตร์20/8/2563 10:34:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312564คณะศิลปกรรมศาสตร์2/10/2563 10:11:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322564คณะศิลปกรรมศาสตร์19/10/2563 14:07:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332564คณะเภสัชศาสตร์16/10/2563 10:56:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342564คณะเภสัชศาสตร์11/11/2563 14:00:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352564คณะสหเวชศาสตร์17/8/2563 15:09:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362564สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา2/10/2563 13:15:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372564สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา2/11/2563 14:21:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382564ศูนย์บริการวิชาการ15/10/2563 16:11:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392564ศูนย์บริการวิชาการ15/10/2563 16:11:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402564สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้11/11/2563 10:15:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม25/8/2563 16:22:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม31/8/2563 15:37:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม14/10/2563 13:05:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442564วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม18/11/2563 15:45:35ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452564คณะเศรษฐศาสตร์3/9/2563 18:57:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462564คณะเศรษฐศาสตร์17/11/2563 18:47:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472564สำนักงานอธิการบดี10/9/2563 11:07:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482564ส่วนพัฒนากายภาพ11/6/2563 16:34:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492564ส่วนพัฒนากายภาพ9/11/2563 15:40:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502564สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์2/9/2563 14:25:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512564สำนักหอสมุดกลาง26/8/2563 8:24:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522564สำนักงานบริหารกิจการหอพัก3/8/2563 9:27:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532564คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ14/9/2563 20:24:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542564คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ14/9/2563 20:25:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552564คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ25/11/2563 9:29:05ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562564คณะกายภาพบำบัด18/8/2563 11:02:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572564คณะกายภาพบำบัด24/9/2563 13:12:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582564คณะกายภาพบำบัด7/10/2563 13:21:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592564วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์25/11/2563 9:56:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602564คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร3/9/2563 14:19:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612564คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร16/9/2563 14:29:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622564คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร14/11/2563 10:25:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ19/8/2563 18:45:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/9/2563 14:39:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/9/2563 14:39:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/9/2563 14:39:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/9/2563 16:14:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/9/2563 16:58:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 9:46:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
702564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 9:46:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
712564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 9:46:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
722564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 12:57:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
732564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 12:57:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
742564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:46:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
752564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:46:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
762564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:46:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
772564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:46:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
782564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:47:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
792564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:47:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
802564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:56:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
812564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:56:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
822564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:56:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
832564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:56:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
842564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:57:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
852564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
862564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
872564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
882564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
892564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
902564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
912564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:58:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
922564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:59:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
932564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:59:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
942564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:59:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
952564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/9/2563 17:59:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
962564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/9/2563 9:51:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
972564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/9/2563 15:00:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
982564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/9/2563 15:00:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
992564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/9/2563 15:00:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1002564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/9/2563 12:00:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1012564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/9/2563 12:00:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1022564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/9/2563 12:00:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1032564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28/9/2563 13:21:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1042564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/9/2563 17:34:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1052564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/9/2563 17:34:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1062564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/10/2563 14:12:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1072564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/10/2563 14:13:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1082564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/10/2563 14:13:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1092564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/10/2563 16:23:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1102564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 10:34:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1112564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 10:34:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1122564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 10:35:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1132564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 10:35:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1142564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 16:59:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1152564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2563 17:21:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1162564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/10/2563 13:51:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1172564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/10/2563 19:12:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1182564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/10/2563 19:36:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1192564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/10/2563 11:23:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1202564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/10/2563 17:31:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1212564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/10/2563 17:31:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1222564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/10/2563 17:30:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1232564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/10/2563 17:30:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1242564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/10/2563 17:30:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1252564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/11/2563 15:45:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1262564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/11/2563 18:01:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1272564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/11/2563 18:01:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1282564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/11/2563 18:01:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1292564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/11/2563 18:01:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1302564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ11/11/2563 18:01:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1312564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/11/2563 9:09:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง