สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ -
รายละเอียด ประมูลขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 952 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 กรกฎาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 2 กรกฎาคม 2567 - 12 กรกฎาคม 2567
วันที่เปิดซอง 15 กรกฎาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. บัญชีรายการพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -