สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ 5
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงระบบเปียกและแห้งพร้อมเครื่องสแกนในห้องปฏิบัติการและซอฟแวร์สำหรับระบบทันตกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 28 มิถุนายน 2567 - 28 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 1 กรกฎาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายร่างประกาศ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -