สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ปี 2567
เลขที่ -
รายละเอียด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 39 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 21 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 21 มิถุนายน 2567 - 9 กรกฎาคม 2567
วันที่เปิดซอง 9 กรกฎาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบ
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -