สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ วท 3/2567
รายละเอียด ซื้อตู้เก็บสารกัดกร่อน แขวงคลองเตอยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 ตู้
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 18 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 17 มิถุนายน 2567 - 20 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 25 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารกัดกร่อน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 ตู้
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -