สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2567
เลขที่ ศสส.108
รายละเอียด ซื้อชุดไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมจอสำหรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ชนิดความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 12 มิถุนายน 2567 - 12 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 13 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -