สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ 2
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องสแกนในช่องปากสามมิติพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 4 มิถุนายน 2567 - 4 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 5 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ-ชุดเครื่องสแกนฯ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -