สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ สค 36
รายละเอียด จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ตู้) ทะเบียน ฮฐ 3420 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 24 พฤษภาคม 2567 - 24 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 27 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [27/5/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -