สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ปี 2567
เลขที่ 2
รายละเอียด ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอัญมณีและเครื่องประดับ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 8 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 17 พฤษภาคม 2567 - 17 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 20 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [4/6/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -