สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2567
เลขที่ นว.04
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 3 พฤษภาคม 2567 - 6 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 7 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ราคากลาง 1. บก.01
2. ปร4-6
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [14/6/2567]
รายงานผลการตรวจรับ -