สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2567
เลขที่ .........
รายละเอียด ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกปฏิบัติการด้านโปรแกรมมิ่ง และมัลติมีเดีย 3 มิติ จำนวน 56 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 25 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567
วันที่เปิดซอง 25 เมษายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -