สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี 2567
เลขที่ คสท 2
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 23 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 30 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567
วันที่เปิดซอง 1 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
TOR 1. TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -