สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด จ้างค่าออกแบบงานปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์อาคาร 11 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 27 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 5 มีนาคม 2567 - 5 มีนาคม 2567
วันที่เปิดซอง 5 มีนาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [27/3/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -