สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2567
เลขที่ ศสส.063
รายละเอียด ซื้อชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ผ่านทางปากชนิดดิจิทัลพร้อมเครื่องกระแทกนิ่วด้วยคลื่นประจุไฟฟ้ากำเนิดแรงดันอุปกรณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 3 เมษายน 2567 - 3 เมษายน 2567
วันที่เปิดซอง 4 เมษายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส
ราคากลาง 1. ปปช
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -