สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ประกาศ ประกาศเชิญชวนทั่วไป
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ พศ.029
รายละเอียด จ้างออกแบบค่าจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ผิวหนัง มศว จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 25 มีนาคม 2567 - 1 เมษายน 2567
วันที่เปิดซอง 2 เมษายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก.03
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [17/5/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -