สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ สค 22
รายละเอียด จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 7 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 4 มีนาคม 2567 - 6 มีนาคม 2567
วันที่เปิดซอง 7 มีนาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [11/3/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -