สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2567
เลขที่ .........
รายละเอียด ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรถเข็นอุปกรณ์พร้อมหน้าโต๊ะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2567
วันที่ยื่นซอง 26 มกราคม 2567 - 1 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่เปิดซอง 1 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [26/1/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -