สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/-
รายละเอียด จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4052ci จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 9 มกราคม 2567
วันที่ยื่นซอง 9 มกราคม 2567 - 20 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 9 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงานจ้างซ่อม
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [11/1/2567]
ข้อมูลสัญญา [11/1/2567]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ใบตรวจรับจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร