สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ สค 10
รายละเอียด จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพพร้อมอุปกรณ์ประตูห้องเรียนและห้องสำนักงาน อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 7 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 3 มกราคม 2567
วันที่ยื่นซอง 25 ธันวาคม 2566 - 25 ธันวาคม 2566
วันที่เปิดซอง 26 ธันวาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [3/1/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -