สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2567
เลขที่ คพ 5
รายละเอียด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 มกราคม 2567
วันที่ยื่นซอง 17 มกราคม 2567 - 17 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 18 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้าง
2. เอกสารแนบใบเสนอราคา
3. ตารางเปรียบเทียบฯ
4. แบบรูปรายการ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -