สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/-
รายละเอียด จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 22 ธันวาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 22 ธันวาคม 2566 - 22 ธันวาคม 2566
วันที่เปิดซอง 22 ธันวาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ใบขอดำเนินการจ้าง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [22/12/2566]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [22/12/2566]
ข้อมูลสัญญา [30/1/2567]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ใบตรวจรับงานจ้าง