สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/ ลว 21 พ.ย.66
รายละเอียด จ้างพิมพ์หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 เล่ม
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 24 พฤศจิกายน 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566
วันที่เปิดซอง 24 พฤศจิกายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [1/12/2566]
ข้อมูลสัญญา [6/12/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ใบตรวจรับ