สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2567
เลขที่ ศสส.049
รายละเอียด วัตถุดิบประกอบอาหารประเภทของสด จำนวน 270 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 8 ธันวาคม 2566 - 8 ธันวาคม 2566
วันที่เปิดซอง 12 ธันวาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -