สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ กค 2
รายละเอียด จ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 14 พฤศจิกายน 2566 - 14 พฤศจิกายน 2566
วันที่เปิดซอง 15 พฤศจิกายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [22/11/2566]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [19/12/2566]
รายงานผลการตรวจรับ -