สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 449 รายการ โดยวิธีขายทอดตาด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 17 พฤศจิกายน 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566
วันที่เปิดซอง 24 พฤศจิกายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -