สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ปี 2567
เลขที่ .....
รายละเอียด ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 3 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 30 ตุลาคม 2566 - 30 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดซอง 30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [16/11/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -