สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 75 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 16 พฤศจิกายน 2566 - 28 พฤศจิกายน 2566
วันที่เปิดซอง 29 พฤศจิกายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -