สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด ซื้อเวลาออกอากาศไทยรัฐทีวีและเคเบิ้ลทีวี สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการผลิตรายการข่าวสั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 8 ตุลาคม 2566 - 10 พฤศจิกายน 2566
วันที่เปิดซอง 15 พฤศจิกายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/11/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -