สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ พศ.001
รายละเอียด จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง กันยายน 2557) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66109047536
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 11 ตุลาคม 2566 - 30 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดซอง 31 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก.06
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [31/10/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -