สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ 1/2567
รายละเอียด งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร ๑๒ ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร ๑๔ และ ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร ๘ ชั้น ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 9 ตุลาคม 2566 - 18 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดซอง 19 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกาศประกวดราคาประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [19/10/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -