สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2567
เลขที่ ศสส.008
รายละเอียด เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกภูมิคุ้มกันวิทยาและพิษวิทยา พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 64 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2566
วันที่ยื่นซอง 12 ตุลาคม 2566 - 12 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดซอง 17 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงิน
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -