สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ ศฐ 1
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ชั้น ๑๑ - ๑๔ คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2566
วันที่ยื่นซอง 5 กันยายน 2566 - 13 กันยายน 2566
วันที่เปิดซอง 14 กันยายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. เอกสารขอบเขตดำเนินการ TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [15/9/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -