สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ มน01/
รายละเอียด จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมนุษยศาสตร์
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 28 สิงหาคม 2566 - 5 กันยายน 2566
วันที่เปิดซอง 6 กันยายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [18/9/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -