สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 15
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037295681
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 27 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 27 มีนาคม 2566 - 21 เมษายน 2566
วันที่เปิดซอง 22 เมษายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
ราคากลาง 1. ราคากลางงานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
TOR 1. แบบรูปรายการงานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
2. รายการประกอบแบบงานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -