สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ประกาศ ประกาศเชิญชวนทั่วไป
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ปี 2566
เลขที่ 6/2566
รายละเอียด จ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 13 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 22 มีนาคม 2566 - 22 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 23 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารงานจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -