สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ วท 20/
รายละเอียด ชุดโต๊ะทดลองทางฟิสิกส์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 27 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 8 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 8 มีนาคม 2566 - 15 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 17 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะทดลอง
ราคากลาง -
TOR 1. สเปกชุดโต๊ะทดลองทางฟิสิกส์
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -