สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2566
เลขที่ นว.03
รายละเอียด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 7 มีนาคม 2566 - 12 เมษายน 2566
วันที่เปิดซอง 18 เมษายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. บก.01
2. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดประกอบแบบ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [28/4/2566]
รายงานผลการตรวจรับ -