สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2566
เลขที่ .........
รายละเอียด ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดแว่นระบบโลกเสมือน (Virtual Reality) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 1 มีนาคม 2566 - 7 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 7 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [1/3/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -