สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 10
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปาก กะโหลกศีรษะและสามมิติระบบติจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 21 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 2 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปาก กะโหลกศีรษะและสามมิติระบบดิจิตอล
TOR 1. เครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปาก กะโหลกศีรษะและสามมิติระบบดิจิตอล
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -