สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ปี 2566
เลขที่ 6
รายละเอียด ชุดกี่ทอผ้าแปดตะกอ ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมกรอบไม้สำหรับเส้นยืน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานค
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 21 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [7/3/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -