สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ พ.032
รายละเอียด งานก่อสร้างหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ : 66017580344
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 22 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก01
TOR 1. TOR
2. ปร4
3. ปร5
4. ปร6
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [7/3/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -