สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด ประมูลขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 784 รายการ กำหนดดูสภาพพัสดุ วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ นครนายก ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารในระหว่างวันที่ 13-20 มกราคม 2566 เท่านั้น
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 13 มกราคม 2566 - 23 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 23 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. บัญชีรายการพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 784 รายการ
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -