สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2566
เลขที่ รช. eb 7/2566
รายละเอียด เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้งและเดินระบบ จำนวน 76 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 19 มกราคม 2566 - 19 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 20 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบ
2. ประกาศเปลี่ยนแปลง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปค
2. แปลนแบบจุดติตั้ง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [24/1/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -