สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2566
เลขที่ สห.6
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐ เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
-

ร่าง TOR
ร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างครั้งที่ 2 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
-

ร่าง TOR
TOR

ประกาศร่างครั้งที่ 3 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
-

ร่าง TOR
TOR

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 26 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 6 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [17/1/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -