สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 2
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 28 ธันวาคม 2565 - 28 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 29 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. Spec
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [9/1/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -