สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 013
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนิสิต คณะเภสัชสาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 14 ธันวาคม 2565 - 22 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 23 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. บก 01
2. ราคากลาง
TOR 1. แบบรูปรายการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -