สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นใช้งาน ประจำปี 2565 จำนวน 138 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 22 พฤศจิกายน 2565 - 6 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 6 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายการของจำหน่าย
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -